Korektury textů

Chcete psát perfektně česky?

Chcete, aby vaše texty byly na vysoké úrovni po stránce gramatické, stylistické i typografické?

Opravím a pošlu zpět opravené vaše knihy, časopisy, dopisy, letáky a různé reklamní či propagační materiály.

Opravím vaši diplomovou nebo bakalářskou práci.

Cena za jednu opravenou normostranu (1 800 znaků včetně mezer):

40  Kč v případě oprav gramatických a typografických.

60  Kč v případě oprav stylistických, gramatických a typografických.

Ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

Na spolupráci s vámi se těší Mgr. Romana Beránková.

Copywriting

Potřebujete vytvořit novinový článek o vás či o vaší firmě, reklamní rozhovor nebo reportáž?

Stačí, když zašlete k úpravě text obsahující všechny údaje.

Cena za jednu napsanou normostranu (1 800 znaků včetně mezer) je 190 Kč.

Ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

Na spolupráci s vámi se těší Mgr. Romana Beránková.

Kontakt:

Mgr. Romana Beránková
Bělohorská 18
301 00 Plzeň
tel. +420 604 286 948

Texty ke korektuře posílejte na adresu berankova@romanaberankova.cz
K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.