Nestíháte svou bakalářskou nebo diplomovou práci v termínu?

Bakalářku diplomku či jinou studentskou práci vytvořím na základě vašich podkladů nebo jen na základě zadání.

Práce tvořím osobně, nemám žádné své "zpracovatele".

Práce jsou správně naformátovány a napsány podle platné normy ČSN ISO 690 a  ČSN ISO 690-2 s použitím přímých citací, poznámek pod čarou. Texty jsou originální, citace z literatury jsou uváděny pod čarou.

Vytvořím teoretickou část práce, obsah, úvod a cíl práce, případně napíšu i praktickou část.

Práci odevzdám až po jazykové a typografické korektuře, která je zahrnuta v níže uvedené ceně sepsání, vždy v předem domluveném termínu.

Cena: 380 Kč/NS v případě dodaných podkladů, 430 Kč/NS bez dodání podkladů.

Těším se na spolupráci s Vámi. Mgr. Romana Beránková